Publikacje

Społeczna odpowiedzialność menedżerów – ujęcie socjologiczne

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, CSR (Corporate Social Responsibility) jest dobrze rozpoznawalnym zagadnieniem zarówno wśród osób prowadzących biznes, jak również wśród samych ich beneficjentów. Jednak ten element zarządzania często rozpatrywany jest jako zjawisko pozbawione czynnika ludzkiego. Menedżer to już nie tylko podmiot decyzyjny i zarządczy, ale także ktoś, kto angażuje podległy mu zespół w realizację strategii CSR firmy przez włączanie go w akcje społeczne. Dodatkowo, będąc zaangażowanym i odpowiedzialnym społecznie, staje się w ramach przedsiębiorstwa ekspertem do spraw społecznych.

Definiując menedżera odpowiedzialnego społecznie, wyodrębniamy pewną nową – coraz bardziej zauważalną – grupę menedżerów, która wykazuje określone cechy. Jednocześnie utworzenie takiej definicji jest swoistym postulatem. Autorka proponuje termin społecznej odpowiedzialność menedżerów – Managerial Social Responsibility – MSR, który jest uzupełnieniem ogólnej koncepcji CSR, zwracając uwagę na osoby odpowiedzialne za realizację strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu w przedsiębiorstwie. Obejmuje także realne zaangażowanie w działalność społeczną menadżerów, która wynika z ich własnych przekonań i aktywności, niekoniecznie związanej z pracą. Takie ujęcie problemu daje nową perspektywę badawczą i nowe spojrzenie na funkcjonowanie gospodarki.
Ikona pobierz plik Plik do pobrania:
Anna Parniewicz-Betkowska - Społeczna odpowiedzialność menedżerów - ujęcie socjologiczne
Czytaj dalej